"Rixwell Hotel Konventa Sēta"

Izaicinājums

Sabiedriskajās telpās mūzikai ir svarīga loma, izveidojot personīgu, privātu telpu viesiem, ļaujot viņiem tērzēt un atpūsties, nejūtot citu viesu un personāla klātbūtni.

Risinājums

Uzstādīta kvalitatīva un īpaši kompakta apskaņošanas sistēma, kas iekļaujās kopējā dizainā. Nodrošinot visus ar neuzkrītošu, patīkamu fona mūziku.

No items found.

fakti

Small cursor
Gads

2017

Projekta stadija

Pabeigts

Klients

"Rixwell Hotel Konventa Sēta"

Izmantotā programmatūra

AutoCad, EASE

Aprīkojums

Skaņas sistēma: skandas, pastiprinātāji, procesors, media atskaņotājs, kabeļi, statne, sienas vadības panelis, sistēmas kontrolei

Ražotāji

Procab, Caymon, Yamaha